Φλάουτο

Flute player.jpg

Φλάουτο (ιταλ. flauto, ελλην. πλαγίαυλος) ονομάζεται κάθε πνευστό, του οποίου ο ήχος προκύπτει από την πρόσκρουση ρεύματος αέρα σε μία λεπτή ακμή. Με την πρόσκρουση δημιουργούνται στρόβιλοι, οι οποίοι διεγείρουν ταλαντώσεις στον σωλήνα αέρα του οργάνου. Οι μεταβολές στο ύψος του παραγόμενου ήχου δημιουργούνται με κλείσιμο και άνοιγμα των οπών που βρίσκονται κατά μήκος του σωλήνα. Ανάλογα με το κράτημα του οργάνου διακρίνουμε το επίμηκες και το λοξό φλάουτο (flauto traverso, πλαγίαυλος), τα οποία παρουσιάζονται με πολλές παραλλαγές σε διάφορους πολιτισμούς.

Ιστορία

Υπάρχουν ενδείξεις ότι είδη αυλού χρησιμοποιούσαν ως μουσικό όργανο ήδη άνθρωποι του νεάντερταλ, πριν από περίπου 50.000 χρόνια. Στην αρχαία Ελλάδα αντίστοιχο όργανο ήταν ο διπλός αυλός που απεικονίζεται σε πολλά αγγεία και γλυπτά. Ο πλαγίαυλος απεικονίζεται σε ρωμαϊκά και βυζαντινά γλυπτά, είναι δε διαδεδομένος στη μουσική της Ανατολικής Ασίας (αναφορές ήδη από τον 9ο αιώνα π.Χ.) και της Δυτικής Ευρώπης (αποδεδειγμένα από το 12ο αιώνα μ.Χ.) Η φλογέρα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη δημοτική μουσική της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Γερμανοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν φλάουτα από κόκαλα πουλιού και ελεφαντόδοντο, που είναι ηλικίας τουλάχιστον 35.000 ετών και πιθανότατα αποτελούν τα παλαιότερα μουσικά όργανα στον κόσμο[1].

Από την Αναγέννηση και μετά βεβαιώνουν πολλοί ζωγραφικοί πίνακες την ευρύτερη χρήση του πλαγίαυλου στην Ευρώπη.

Για την ακρίβεια, στη Δυτική Ευρώπη κυριαρχούσε από το μεσαίωνα μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα η φλογέρα. Από αυτή την εποχή και μετά διαδόθηκε ο πλαγίαυλος, ο οποίος και χρησιμοποιείται σήμερα τελειοποιημένος ως όργανο της ορχήστρας. Μέχρι περίπου τα μέσα του 17ου αιώνα ο σωλήνας του πλαγίαυλου ήταν ενιαίος με κυλινδρική διάτρηση. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε, αρχικά στη Γαλλία, ένας τύπος που “σπάει” σε τρία τμήματα (σπαστός πλαγίαυλος 1780), την κεφαλή, το μεσαίο τμήμα και τη βάση. Από αυτά, η κεφαλή είχε κυλινδρική διάτρηση, ενώ τα άλλα μέρη μία αντίστροφη κωνική. Ο λυόμενος τύπος πλαγίαυλου εξυπηρετεί την ακρίβεια στη διάτρηση και τη διόρθωση του ήχου με παρεμβολή μεσαίων τμημάτων διαφορετικού μήκους.

Εξέλιξη

Ο σωλήνας του πλαγίαυλου είχε μέχρι το 17ο αιώνα συνήθως 6 οπές. Τάπες και κλειδιά τοποθετήθηκαν αρχικά από Γάλλους κατασκευαστές με τη δημιουργία του λυόμενου τύπου. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα αυξήθηκε ο αριθμός των οπών σε 8 και μετά το 1800 ακόμα περισσότερο. Το 1832 κατασκεύασε ο Th. Boehm ένα πλαγίαυλο με κωνική διάτρηση, στον οποίο οι οπές ήταν διαταγμένες αποκλειστικά με κριτήρια ακουστικά και όχι χειρισμού. Το 1847 ακολούθησε ο κυλινδρικός πλαγίαυλος με κεφαλή παραβολικής διάτρησης και βελτιωμένες τάπες, ο οποίος χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Το αρχικά ξύλινο αυτό όργανο κατασκευαζόταν κάποια εποχή από ελεφαντόδοντο, το 19ο αιώνα και από γυαλί. Από τις αρχές του 20ου αιώνα κατασκευάζονται οι πλαγίαυλοι για χρήση στην ορχήστρα σχεδόν αποκλειστικά από μέταλλο (σύγχρονο σπαστό φλάουτο) – κάποια μοντέλα είναι δε ασημένια ή χρυσά!

Περιγράφοντας την εξέλιξη του φλάουτου και των άλλων οργάνων σ’ αυτή την εφαρμογή είναι πιθανόν να θεωρηθεί ότι τα όργανα της ορχήστρας βελτιώθηκαν σε 3-4 στάδια από μερικούς ικανούς οργανοποιούς και πήραν γρήγορα την τελική μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Στην πραγματικότητα έχουν συμμετάσχει στη διαμόρφωση αυτών των οργάνων στη διάρκεια μισής χιλιετίας εκατοντάδες οργανοποιοί που βελτίωσαν το φλάουτο, καθένας από τους οποίους έχει βελτιώσει τη μία ή την άλλη λεπτομέρεια ή έχει κατασκευάσει ένα εξ αρχής νέο όργανο, το οποίο άλλοι νεότεροι βελτίωσαν αργότερα.

Η ύλη του φλάουτου είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 229/57 τεύχος πρώτο)

Προκαταρκτική

Φοίτηση ενός έτους

1.      Μέθοδος: BöhmDorusAltés

2.      Ασκήσεις: Κöhler op. 33, Terschak op. 131B, Berbiguier: κλίμακες

3.      Κομμάτια: EKrouke, κ.λπ.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

Κλίμακες, μια σπουδή, ένα μικρό κομμάτι

Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

1.      Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες και arpèges τρίφωνα

2.      Σπουδές: Popp (op. 288) Tillmetz op.52, Andersen op. 33, Drouet I, Κöhler: op. 66 ντουέτα, Κöhler op. 55, Büchner op. 42.

3.      Κομμάτια: DopplerAndersen κ.λπ.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

Κλίμακες, δύο σπουδές, ένα ή δύο κομμάτια

Μέση

Φοίτηση διετής

1.      Εξακολούθηση κλιμάκων (DornsBriccialdi) και arpèges τετράφωνα

2.      Γυμνάσματα: Drouet

3.      Σπουδές: Andersen op. 30, Sousmann, I, Hahocker op. 7, Popp χαρακτηριστικές σπουδές op. 280, BöhmHermann,Furstenau 1, Reichert op. 5.

4.      Σονάτες: HaendelHaydnMarcello.

5.      Κομμάτια: AndersenDooplerHahockerΚöhlerAry van LeeuwenLotharKempter.

Για δύο φλάουτα: MozartRöhrich, op 38.

Για δύο φλάουτα: Tulou, Kuhlau, Kummer, και ανάλογα έργα Ελλήνων συνθετών

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

Κλίμακες κ.λπ. Γυμνάσματα. Μιά ή δύο σπουδές. Ένα ή δύο κομμάτια, είτε μία σονάτα και ένα κομμάτι

Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

1.      Κλίμακες και arpèges: μεθ’ εβδόμης. Συνέχιση ασκήσεων Reichert.

2.      Σπουδές: Furstenau op. 15, Andersen op. 15, Sousmann op. 105, Andersen op. 60, Schindler. Σπουδές Bach.

3.      Σονάτες: J.S. Bach, Haendel, Hummel, Ph. Em. Bach, Jarnach.

4.      Κοντσέρτα: Mozart, Ph. Em. Bach, Spohr, Langer, Andersen, Furstenau, Büchner, VeheyWunderlich, Chaminade: Κοντσερτίνο κ.λπ.

5.      Κομμάτια: Mozart, Schubert, Widor, Godard, Jadassohn, Doppler, Andersen, Böhm, Van Leeuwen, Terschnak, Hoffmann, Briccialdi.

Διωδίες: F. Doppler, C. Doppler.

Τρίο: André, Walkiers, κ.α.

Κουαρτέτα: Walkiers, Kuhlau, κ.α.

Ασκήσεις ορχήστρας: Prill κ.α. Ομοίως επί διαφόρων έργων μεγάλων σύγχρονων συνθετών.

Ασκήσεις μεταφοράς χωριστά είτε σε διωδία

Ασκήσεις επί μικρού πλαγίαυλου (Piccolo) και ανάλογα έργα Ελλήνων συνθετών.

Γενικά μαθήματα

1.      Θεωρία, τάξεις τρείς – Σολφέζ, τάξεις τρείς

2.      Αρμονία, τάξεις τρείς – Σολφέζ, τάξεις δύο

3.      Ιστορία της Μουσικής

4.      Πιάνο

5.      Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση μουσικού κειμένου (Prima-vista)

6.      Μεταφορά

7.      Ομαδικές ασκήσεις πνευστών

8.      Ορχήστρα

Απολυτήριες εξετάσεις

Πρόγραμμα πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων. Βάσει της άνω οριζόμενης για την Ανωτέρα ύλη και ανάλογα προς τα προγράμματα των πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων του βιολιού.