Μουσική Τεχνολογία & Παραγωγή

Οι σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας και Παραγωγής εστιάζουν στην Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Νέες Τεχνολογίες, προετοιμάζοντας τους σπουδαστές που θέλουν να ακολουθήσουν τη Μουσικοή Παραγωγή στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Καλύπτονται πλήρως όλοι οι τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Αποτελεί έναν δυναμικό συνδυασμό μαθημάτων, βασισμένων στη μουσική δημιουργία – με την χρήση Η/Υ-, στη μουσική παραγωγή στο στούντιο και στον σχεδιασμό ήχου και μουσικής, ενώ παράλληλα καλύπτει διδακτικά όλα τα σύγχρονα είδη μουσικής (από πειραματικό rock έως ηλεκτρονική χορευτική μουσική).

Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές δημιουργούν τον προσωπικό τους φάκελο (portfolio) που περιλαμβάνει τις εργασίες τους (projects). Με αυτό τον τρόπο, συνθέτουν τη δημιουργία του φακέλου (portfolio) με τις εργασίες που είναι επαγγελματικών προδιαγραφών υψηλού επιπέδου και αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προώθησης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας τις ευκαιρίες επαγγελματικής του αποκατάστασης.